Paní Ludmila Mojžíšová byla rehabilitační sestrou, která během své praxe vyvinula unikátní koncept, jenž kombinuje aktivní cvičení pacientky, mobilizační techniky žeber, páteře, pánevních skloubení a kostrče.

Metoda byla původně využívána u sportovců a až následným pozorováním paní Mojžíšová zjistila, že odstranění funkčních poruch pohybového aparátu má řadu dalších benefitů. Mezi ty můžeme zařadit mimo jiné i gynekologické diagnózy.

Statisticky ověřená úspěšnost této metody v léčbě neplodnosti (funkčního charakteru) se pohybuje mezi 30 – 33 %. Pro představu uvádíme přehled úspěšnosti při IVF.


Důležité je zdůraznit, že přestože paní Mojžíšová kladla velký důraz na aktivní zapojení pacientky (i jejího partnera) do celého ozdravného procesu (domácí cvičení, motivovanost), samotné cvičení je pouze jednou částí celé metodiky.

ludmila mojžíšová